Hakkında

“muhtelif” sözcüğü, türkçeye arapçadan “değişken, uyumsuz olarak geçer, zaman içinde “çeşitli” anlamı kazanır.
İsmiyle müsemma, repertuvarını “değişken ve de uyumsuz” gibi görünen şarkılardan oluşturan grup, içinde yaşadığımız coğrafyanın farklı dil ve kültürlerde buluşan müzikal ahengine dikkat çekmek ister.
70’lerden günümüze Türkiye popüler müziğine ait tınılar ve rumca, arapça ve diğer başka dillerde, gelenekselden popa arabeske uzanan şarkılar icra eder. Grup, repertuvar akışında şarkıların anlamları, ortaya çıktığı toplumsal bağlam ve icracıların hikayelerine yer verir.

“Samsa” grubun kendine ait ilk bestesi.